mobiDziennik - Dziennik elektroniczny
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zbrosławicach
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod adresem: https://spzbroslawice.mobidziennik.pl/2018